Zapytania ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane 31.07.2022r.

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 14.07.2022 roku w sprawie zatrudnienia osoby na stanowisku Tester ML w ramach projektu: „Inteligentny system predykcji anomalii w środowiskach oprogramowania”, realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne dokumenty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archiwum - Ogłoszenia i zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2022-13129-1182211

Opublikowane 14.07.2022r.

Powstaje w kontekście projektu POIR.01.01.01-04-2363/20 – Inteligentny system predykcji anomalii w środowiskach oprogramowania.

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności.

Dostępne dokumenty:

1. Zapytanie ofertowe Tester ML

2. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy Tester ML

3. Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań Tester ML

4. Załącznik nr 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Tester ML, wykonujący zlecone prace badawcze

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie w ramach umowy zlecenie Osoby w charakterze Testera ML, wykonującego zlecone prace badawcze, związane z realizowanym projektem unijnym.

Zakres obowiązków obejmuje:

Testowanie rozmytej sieci neuronowej wykorzystującej Skierowane Liczby Rozmyte do szybkiej i efektywnej predykcji anomalii. Testowanie prototypu oprogramowania.

Termin realizacji: do 31.05.2023.

Wymiar zaangażowania: 0,5 etatu.

Termin składania ofert: 25.07.2022 do godziny 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR2.3.2/2020/IST

Opublikowane 22.12.2020r.

W związku z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:

  • Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
  • Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
  • Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP

Zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej na usługę badawczą związaną z opracowaniem metod
anonimizacji / pseudonimizacji i semantycznej konwersji baz logów do jednego formatu bazy danych
semantycznych.

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane 30.12.2020r.

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 22.12.2020, nr 1/POIR2.3.2/2020/IST, realizowane w związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20214-2020

Dostępne dokumenty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.