Budowa systemów i aplikacji szytych na miarę potrzeb organizacji

Istnieją liczne sytuacje, w których gotowy produkt nie odpowiada wszystkim szczególnym wymaganiom Klienta ze względu na wiele czynników:

 • unikatową specyfikę procesów,
 • bezpieczeństwo,
 • bardzo zróżnicowaną lub niszową działalność,
 • brak możliwości wypełnienia istniejących luk bądź uzyskania funkcjonalności niemożliwej do osiągnięcia w inny sposób.

Wówczas najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu „uszytego na miarę”, czyli przygotowania oprogramowania od podstaw, bazując na oczekiwaniach Klienta oraz wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów.

Przy opracowaniu dedykowanego rozwiązania kładziemy duży nacisk na analizę i specyfikację funkcjonalną wymagań. Takie podejście zapewnia to, że wykonane rozwiązanie w pełni zrealizuje stawiane przed nim cele dotyczące usprawnienia i automatyzacji procesów biznesowych.

Bogate doświadczenia naszego zespołu realizacyjnego, związane z różnorodnymi platformami i środowiskami budowania aplikacji pozwalają naszym programistom tworzyć skuteczne i efektywne systemy dopasowane do wymagań klienta oraz umożliwiające rozbudowę w przyszłości.

W naszych projektach stosujemy najnowsze sprawdzone technologie i standardy tworzenia oprogramowania wykorzystywane w projektach na całym świecie. Poniżej prezentujemy przykładowy stos technologiczny oparty o Spring.

 • SPA – Single Web Page Application.
 • Aplikacja oparta na wzorcu projektowym MVC komunikuje się pomiędzy widokiem a logiką poprzez API REST.
 • Wszystkie dane są przekazywane przez komunikację REST oraz każde możliwe działanie jest odkładane do dostępnego API aplikacji.
 • Zabezpieczenie aplikacji obsługiwane jest poprzez mechanizm ‘session-based authentication’ w ramach pakietu Spring Security.

Warstwa kliencka:

 • Responsive Web Design;
 • HTML5 Boilerplate;
 • Twitter Bootstrap;
 • AngularJS;
 • Angular Translate; 

Warstwa serwerowa:

 • Spring Boot;
 • Maven;
 • Spring Security;
 • Spring MVC REST + Jackson;
 • Spring Data JPA + Bean Validation;
 • Szablon widoków Thymeleaf;
 • Baza danych MySQL;

Technologie wspierające:

 • Liquibase – wspieranie zmiany na bazie danych;
 • Metrics – Monitorowanie aplikacji;
 • ehcache – Cache w warstwie danych;
 • Logback – logowanie w ramach całej aplikacji;
 • Optymalizacje zasobów webowych (gzip filter, HTTP cache headers);