Szczegółowy monitoring posiadanych systemów i infrastruktury informatycznej

MonitoringOperacyjny jest rozwiązaniem dedykowanym do przetwarzania dużych zbiorów danych. Rozwiązanie pozwala na integrację informacji pochodzącej z różnych źródeł a następnie przekształceniu jej w regularne dane reprezentujące zdarzenia, metryki, wskaźniki oraz inne informacje, które mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie, oparte na platformie Splunk®>, umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych pochodzących z różnych źródeł, takich jak: logi aplikacji biznesowych, fizyczne serwery, usługi katalogowe, serwery bazodanowe, stacje robocze, maszyny wirtualne, serwery aplikacyjne, urządzenia sieciowe, serwery pocztowe, urządzenia typu mainframe, systemowe dzienniki zdarzeń oraz inne źródła generujące informacje (urządzenia ATM,  systemy RFID, urządzenia POS, inne…).

Rozwiązanie umożliwia prowadzenie szczegółowego monitoringu posiadanych systemów i infrastruktury informatycznej. Szybki czas i ocena analizy zmian pozwala na właściwą reakcję na pojawiające się problemy i zagrożenia.

Do czego służy Monitoring Operacyjny?

Proponowane rozwiązanie pozwala na:

 • Integracja informacji generowanej przez różne systemy działające w przedsiębiorstwie;
 • Monitorowanie kondycji systemów i infrastruktury informatycznej na podstawie stale napływającego strumienia informacji;
 • Efektywne analizowanie problemów natury technicznej jak i biznesowej (analiza trendów, wskaźników, wielkośqqci zjawisk społecznych / sprzedażowych);
 • Uzyskiwanie wartości biznesowej z informacji, która stanowiła do pory była jedynie technicznej natury;

IST Software zapewnia dostarczenie i wdrożenie rozwiązania we wszystkich powyższych obszarach. Rozwiązanie może zostać dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Potrzeby biznesowe

 • Analiza dużej ilości danych o różnej strukturze i formacie, pochodzących ze źródeł (wewnętrznych, zewnętrznych, chmur);
 • Prosta identyfikacja i śledzenie wskaźników efektywności na podstawie obrazu całej infrastruktury informatycznej;
 • Monitorowanie kondycji systemów i infrastruktury informatycznej w czasie rzeczywistym, umożliwiające wykrycie problemów, zanim zakłócą one działania operacyjne;
 • Zwiększenie szybkości rozwiązywania problemów oraz redukcja eskalacji kosztów związanych z monitoringiem i analizą danych;
 • Uzyskiwanie wartości biznesowej z informacji mającej teoretycznie czysto techniczny charakter np.: logi, dzienniki zdarzeń, inne.

Kluczowe funkcjonalności

 • Możliwość konsumowania dowolnych danych, bez konieczności ich normalizacji (przystosowania ich formatów);
 • Możliwość stosowania rozwiązań typu „Agent” (dostęp do nietypowych metryk za pomocą dedykowanego oprogramowania uzyskującego te informacje)
 • Silnik wyszukujący z dedykowanym językiem zapytań, umożliwiający identyfikację zdarzeń będących podstawą do dalszych szczegółowych analiz, wyszukiwań i agregacji;
 • Wbudowane narzędzia do wizualizacji danych, mechanizm alterowania, zarządzanie użytkownikami oraz ich dostępem do zgromadzonych zasobów;
 • Elastyczność i skalowalność (od pojedynczych pulpitów po kokpity menedżerskie dla dużych przedsiębiorstw).

Korzyści

 • Wzrost bezpieczeństwa systemów i infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie;
 • Zmniejszenie kosztów oraz redukcja ryzyka operacyjnego;
 • Szybki czas oceny i analizy wprowadzanych zmian;
 • Rozbudowana wizualizacja wyniku analizowanych danych w odniesieniu do konkretnych procesów/problemów/ wielkości;
 • Skalowalne rozwiązanie umożliwiające implementacje dodatkowych modułów związanych z konkretnymi potrzebami przedsiębiorstwa;
 • Zwiększenie jakość podejmowanych decyzji na podstawie kompletnego obrazu infrastruktury informatycznej.