Enterprise Service Bus, czyli Korporacyjna Szyna Usług

Enterprise Service Bus (ESB) jest rozwiązaniem opartym o standardy, umożliwiającym integrację aplikacji, usług SOA i procesów biznesowych. Jest komponentem platformy Service Oriented Architecture zrealizowanym w oparciu o narzędzia JBoss ESB, JBoss Enterprise SOA Platform, JBoss Fuse, ServiceMix.

Szyna usług pomaga automatyzować procesy biznesowe poprzez integrację lub opakowanie komponentów aplikacji i usług działających na różnych platformach.

Rozwiązania SOA Platform / JBoss Fuse oferuje zarówno innowacyjne technologie jak i bezpieczeństwo inwestycji. Łączy elastyczność i siłę innowacyjności oprogramowania typu open-source ze stabilnością i bezpieczeństwem typowym dla oprogramowania enterprise.

JBossFUSE to rozwiązanie OpenSource dostarczające kompletne środowisko ESB. JBossFUSE jest komercyjnym rozwiązaniem RetHat bazującym na produkcie Apache ServiceMix.

Rozwiązanie JBossFUSE składa się z następujących elementów:

Architektura JBoss FUSE

Apache Felix

Lekka implementacja standardu OSGi umożliwiająca tworzenie aplikacji w oparciu o współpracujące ze sobą deklaratywne samodzielne fragmenty oprogramowania (komponenty).

Apache Karaf

Bazujący na OSGi (Apache Felix) lekki kontener aplikacyjny.

ApacheCXF

Szkielet aplikacyjny przeznaczonym do tworzenia usług sieciowych SOAP/REST.

ActiveMQ

Mechanizm wymiany komunikatów zgody z JMS/STIMP/NMS/MQTT.

Apache Camel

Apache Camel jest szkieletem aplikacyjnym bazującym używanym przy szeroko pojętej integracji systemów informatycznych w oparciu tzw. „wzorce integracyjne”.

Fabric8

Rozwiązanie przeznaczone do łatwego rozpraszania komponentów (w szczególności rozwiązań integracyjnych) na wiele różnych równolegle działających instancji.

JBoss Developer Studio

Bazujące na Eclipse zintegrowane środowisko programistyczne do rozwijania aplikacji JAVA dedykowanych dla rozwiązań JBoss.

FuseIDE

Bazujące na Eclipse zintegrowane środowisko programistyczne do tworzenia rozwiązań integracyjnych z wykorzystaniem JBossFUSE.