Optymalne wykorzystanie zasobów w organizacji

Przykładowy plan realizacji projektu informatycznego, którego celem jest zwiększenie efektywności działania organizacji poprzez automatyzację procesów biznesowych:

  1. Zdefiniuj problem biznesowy / cel optymalizacji
  2. Wskaż procesy, które mają podlegać optymalizacji
  3. Opracuj mapę aktualnego przebiegu zdań
  4. Zdefiniuj wąskie gardła procesu
  5. Opracuj mapę docelowego przebiegu zadań
  6. Zwiększ rezultat wdrażając rozwiązanie automatyzujące procesy biznesowe

Model procesowy funkcjonowania organizacji ma na celu osiągnięcie analogicznych lub większych rezultatów niż dotychczas przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu zasobów. Optymalizacja procesów stanowi wynik analizy biznesowej związanej z identyfikacją, pomiarem i analizą procesów. Osiągnięcie celu wymaga określenia bieżącej ścieżki procesu, zdefiniowania następujących po sobie czynności, ich usprawnienia oraz wdrożenia proponowanych zmian.

Znając wyniki analizy możliwe jest zdefiniowanie wymagań względem systemu informatycznego a następnie takie jego wdrożenie by udało osiągnąć się spodziewany efekt.

Automatyzując procesy biznesowe eliminacji podlega duża liczba powtarzalnych czynności wykonywanych ręcznie. Zautomatyzowany proces pozwala na archiwizowanie, przetwarzanie zarządzanie oraz dystrybuowanie informacji i dokumentów w formie elektronicznej.

Automatyzacja procesów biznesowych nie zostanie osiągnięta wyłącznie poprzez wdrożenie rozwiązania dedykowanego w tym obszarze. Automatyzacja procesów biznesowych zostanie osiągnięta poprzez wdrożenie rozwiązania trafiającego w potrzeby biznesowe, realizującego oczekiwane rezultaty i aktywnie wykorzystywanego w organizacji.

Posiadamy kompetencje i doświadczenie w zakresie analizy procesów biznesowych i projektowania oraz wdrażania rozwiązań renomowanych producentów. Realizujemy projekt od fazy analizy przedwdrożeniowej, przez projektowanie i implementacje, szkolenia do świadczenia usług serwisu powdrożeniowego.

Nasze rozwiązania biznesowe są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów i konkretnych projektów biznesowych. Systemy zarządzania danymi, które wdrażamy, usprawniają organizację i przetwarzanie dokumentacji, zapewniają zwiększenie elastyczności i efektywności realizacji zadań oraz optymalne wykorzystanie zasobów.