Biznesowe spojrzenie i szeroka znajomość IT

Właściwe zdefiniowanie potrzeb biznesowych na etapie analizy przedwdrożeniowej pozytywnie wpływa na wynik prac świadczonych w ramach projektowania i implementacji.

Łączymy specjalistów z dwóch światów: biznesu i IT. Nasi konsultanci posiadają praktyczne, wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz biznesowych i systemowych w różnych obszarach i w wielu sektorach. Są aktywnymi uczestnikami etapu definiowania i zbierania wymagań przekładając język biznesowy na język techniczny. Wykorzystujemy wypracowane standardy przeprowadzania analizy wdrożeniowej wspierane gotowymi szablonami dokumentów. Szeroka znajomość IT oraz niezależność od dostawców rozwiązań informatycznych daje nam swobodę wyboru rozwiązania informatycznego.

W ramach naszych działań oferujemy usługi:

  • Przeprowadzenie analizy systemowej/ biznesowej;
  • Analiza stanu obecnego (ang. AS-IS) i planowanego (ang. TO-BE);
  • Analiza i modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem języka BPMN (ang. Business Process Modelling Notation);
  • Przygotowanie merytorycznej części RFI (Request For Information) / RFP (Request For Project);
  • Oddelegowanie Konsultanta Biznesowego;

Wspieramy Klientów we wdrożeniu kompletnych rozwiązań informatycznych wspomagających funkcjonowanie procesów biznesowych jak również szeroko rozumianej integracji systemów. Przeprowadzamy naszych Klientów pewnie i bezpiecznie przez wszystkie etapy realizowanych projektów o różnej skali. Nasi Kierownicy Projektów posiadają praktyczne, międzynarodowe kwalifikacje potwierdzone wieloletnim doświadczeniem.