Tworzenie dedykowanego oprogramowania

Budowa systemów i aplikacji szytych na miarę potrzeb organizacji

Istnieją liczne sytuacje, w których gotowy produkt nie odpowiada wszystkim szczególnym wymaganiom Klienta ze względu na wiele czynników:

  • unikatową specyfikę procesów,
  • bezpieczeństwo,
  • bardzo zróżnicowaną lub niszową działalność,
  • brak możliwości wypełnienia istniejących luk bądź uzyskania funkcjonalności niemożliwej do osiągnięcia w inny sposób.

Wówczas najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu „uszytego na miarę”, czyli przygotowania oprogramowania od podstaw, bazując na oczekiwaniach Klienta oraz wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów.

Przy opracowaniu dedykowanego rozwiązania kładziemy duży nacisk na analizę i specyfikację funkcjonalną wymagań. Takie podejście gwarantuje, że wykonane rozwiązanie w pełni zrealizuje stawiane przed nim cele dotyczące usprawnienia i automatyzacji procesów biznesowych.

Bogate doświadczenia naszego zespołu, związane z pracą z różnorodnymi platformami i środowiskami budowania aplikacji, pozwalają naszym programistom tworzyć skuteczne i efektywne systemy dopasowane do wymagań klienta oraz pozwalające na rozbudowę w przyszłości.

W naszych projektach stosujemy najnowsze sprawdzone technologie i standardy tworzenia oprogramowania wykorzystywane w projektach na całym świecie. Poniżej prezentujemy przykładowy stos technologiczny oparty o Spring.

Warstwa kliencka

Warstwa serwerowa

Technologie wspierające

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.