Procesy, które wdrażamy

System Zarządzania Korespondencją

Przez każdy bank lub inną organizację przepływa ogromna ilość informacji. Większość z nich przekazywana jest poprzez korespondencję papierową, elektroniczną lub fax, które są rozproszone po różnych skrzynkach poczty e-mail oraz w przypadku korespondencji papierowej, po różnych departamentach organizacji.

System Zarządzania Korespondencją centralizuje całą korespondencję przepływającą przez organizację, ale również, dla odpowiednich dokumentów automatycznie przypisuje zadania użytkownikom w oparciu o zdefiniowane wcześniej wieloetapowe procesy biznesowe. Oprócz zdefiniowanych typów obiektów, w ramach korespondencji przekazywane są również inne typy dokumentów lub plików, dla których użytkownicy mogą przypisywać zadania.

Pobierz ulotkę i poznaj szczegóły

Umów się na prezentację