O nas

Jak powstała firma?

Rok: 1996

1 lutego 1996 to początek działalności Intertrading Systems Technology Sp. z o. o. Firma skupia swoją działalność na rynku usług teleinformatycznych. Działalność firmy koncentrowała się w dwóch obszarach:

 1. Projektowanie i budowa infrastruktury technicznej dla systemów informatycznych oraz zarządzanie nimi (sieci WAN, LAN, Internet, ochrona danych).
 2. Kompletne rozwiązania dla inteligentnych budynków i monitoring CCTV. Kompleksowe realizacje dostaw sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, łącznie z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego na terenie całego kraju.

Rok: 2007

Powstaje Dział Rozwiązań Biznesowych. Od samego początku główny obszar działania stanowi automatyzacja procesów biznesowych. Produktem końcowym jest Platforma Procesowa IST-BPM, przy pomocy której możliwe jest zapewnienie lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wyższy poziom procesowej dojrzałości. Pojawiają się pierwsze wdrożenia.

Rok: 2010

Dział Rozwiązań Biznesowych zyskuje znakomitych specjalistów z doświadczeniami w projektach dla bankowości i finansów oraz zarządzających mających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją i usługami informatycznymi. Strategia rozwoju produktów i usług rozszerza się na obszary m.in. BPM, CM, CRM, RM. Obszar działań zostaje również rozszerzony o integrację aplikacji. Portfolio zrealizowanych projektów zaczyna wzrastać.

Rok: 2014

Dział Rozwiązań Biznesowych z dniem 1 września 2014 rozpoczyna nowy rozdział jako IST Software Sp. z o. o. Sprawdzona metodyka, wieloletnie doświadczenie w różnych obszarach tematycznych/branżowych i indywidualne podejście do klienta stanowią o naszym potencjale. Doświadczenie zdobyte w branży bankowej i ubezpieczeniowej u klientów komercyjnych zaczynamy wykorzystywać w budowaniu produktów kierowanych do bankowości spółdzielczej. Powstaje nowa linia produktowa związana z obszarem Monitoringu Operacyjnego.

Rok: 2016

Coraz większą rolę w strategii firmy zyskują projekty realizowane dla sektora bankowości spółdzielczej, których celem jest utworzenie centralnego repozytorium dokumentów w organizacji, obsługującego różne procesy biznesowe oraz zapewniające możliwość budowania workflow, czyli obiegu dokumentów dedykowanego różnym obszarom biznesowym.

IST Software dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników. Na kompetencje, które posiadają nasi pracownicy składają się:

 • doświadczenie w realizacji projektów informatycznych m. in. w instytucjach finansowych, zarówno w aspekcie technicznym związanym ze znajomością rozwiązań stosowanych w instytucji bankowej, czy ubezpieczeniowej jak i w aspekcie biznesowym związanym z modelowaniem procesów biznesowych w instytucji;

 • wiedza i doświadczenie w zakresie realizacji projektów z rozwiązań m. in. opartych o elektroniczne archiwum i obieg dokumentów;

 • wieloletnie doświadczenie projektowe w zakresie:

  • prowadzenia analizy wymagań,

  • opracowywania koncepcji biznesowej,

  • realizacji prac związanych z procesem przygotowania projektu informatycznego na etapie integracji i tworzenia koncepcji rozwiązań,

  • prac programistycznych i projektowych,

  • wsparcia w zarządzaniu projektem lub portfelem projektów,

  • usług serwisowych,

  • prowadzenia szkoleń i konsultacji,

  • doradztwa informatycznego i procesowego.

W skład kluczowych kompetencji posiadanych przez pracowników IST Software wchodzą kompetencje w zakresie oferowanych usług programistycznych. W realizowanych projektach wykorzystywane są głównie języki klasy Enterprise takie jak Java, .NET.

W ramach świadczonych usług, IST Software wykorzystuje nowoczesne frameworki do wydajnego tworzenia dedykowanych aplikacji. Oferowane usługi opierane są o istniejące, sprawdzone rozwiązania. Fakt ten służy zapewnieniu szybkiego rozwoju, zachowaniu dobrych standardów oraz bezproblemowej integracji z innymi systemami. Usługi programistyczne opierane są na narzędziach automatyzujących budowę i zarządzanie projektami oraz utrzymujących ciągłą integrację. Specjaliści IST Software stosują zwinne podejście do projektu z zachowaniem metodyki prowadzenia projektów SCRUM, natomiast oprogramowanie tworzone jest z zastosowaniem metodyki RUP.