Nasze doświadczenie

KOMPETENCJE

IST Software dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników. Na kompetencje, które posiadają nasi pracownicy składają się:

 • doświadczenie w realizacji projektów informatycznych m. in. w instytucjach finansowych, zarówno w aspekcie technicznym związanym ze znajomością rozwiązań stosowanych w instytucji bankowej, czy ubezpieczeniowej jak i w aspekcie biznesowym związanym z modelowaniem procesów biznesowych w instytucji;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie realizacji projektów z rozwiązań m. in. opartych o elektroniczne archiwum i obieg dokumentów;
 • wieloletnie doświadczenie projektowe w zakresie:
  • prowadzenie analizy wymagań;
  • opracowywanie koncepcji biznesowej;
  • realizacja prac związanych z procesem przygotowania projektu informatycznego lub teletechnicznego na etapie integracji i tworzenia koncepcji rozwiązań;
  • prace programistyczne / projektowe;
  • wsparcie w zarządzaniu projektem / portfelem projektów;
  • usługi serwisowe;
  • prowadzenie szkoleń, konsultacji;
  • doradztwo Informatyczne i procesowe (BPM).

W skład kluczowych kompetencji posiadanych przez pracowników IST Software wchodzą kompetencje w zakresie oferowanych usług programistycznych. W wykonywanych realizacjach wykorzystywane są głównie języki klasy Enterprise takie jak Java, .NET.

Zakres realizacji obejmuje następujące rodzaje rozwiązań:

 • Aplikacje webowe,
 • Aplikacje standalone,
 • Aplikacje bazujące na innych rozwiązaniach,
 • Integracje z innymi systemami (webowe oraz standalone).

W ramach świadczonych usług IST Software wykorzystuje nowoczesne Frameworki do wydajnego tworzenia dedykowanych aplikacji. Oferowane usługi opierane są o istniejące, sprawdzone rozwiązania. Fakt ten służy zapewnieniu szybkiego rozwoju, zachowaniu dobrych standardów oraz bezproblemowej integracji z innymi systemami. Usługi programistyczne opierane są na narzędziach automatyzujących budowę i zarządzanie projektami (Maven) oraz utrzymujących ciągłą integrację (Hudson, Jenkins). Oprogramowanie tworzone jest z zastosowaniem metodyki RUP. Specjaliści IST Software stosują zwinne podejście do projektu z zachowaniem metodyki prowadzenia projektów SCRUM.