Monitoring Operacyjny

Szczegółowy monitoring posiadanych systemów i infrastruktury informatycznej

Monitoring Operacyjny jest rozwiązaniem dedykowanym do przetwarzania dużych zbiorów danych. Rozwiązanie pozwala na integrację informacji pochodzącej z różnych źródeł a następnie przekształceniu jej w regularne dane reprezentujące zdarzenia, metryki, wskaźniki oraz inne informacje, które mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie, oparte na platformie Splunk, umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych pochodzących z różnych źródeł, takich jak: logi aplikacji biznesowych, fizyczne serwery, usługi katalogowe, serwery bazodanowe, stacje robocze, maszyny wirtualne, serwery aplikacyjne, urządzenia sieciowe, serwery pocztowe, urządzenia typu mainframe, systemowe dzienniki zdarzeń oraz inne źródła generujące informacje (np.: urządzenia ATM, systemy RFID, urządzenia POS).

Rozwiązanie umożliwia prowadzenie szczegółowego monitoringu posiadanych systemów i infrastruktury informatycznej. Szybki czas i ocena analizy zmian pozwala na właściwą reakcję na pojawiające się problemy i zagrożenia.

Do czego służy Monitoring Operacyjny?

 • Integracja informacji generowanej przez różne systemy działające w przedsiębiorstwie
 • Uzyskiwanie wartości biznesowej z informacji, która do tej pory była jedynie natury technicznej
 • Monitorowanie kondycji systemów i infrastruktury informatycznej na podstawie stale napływającego strumienia informacji
 • Efektywne analizowanie problemów natury technicznej jak i biznesowej - analiza trendów, wskaźników, wielkości zjawisk społecznych/sprzedażowych
 • Szybsze diagnozowanie błędów w aplikacjach i badanie zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa
 • Zarządzanie elementami infrastruktury informatycznej w organizacji

Potrzeby biznesowe

 • Analiza dużej ilości danych o odmiennej strukturze i formacie, pochodzących z różnych źródeł (wewnętrznych, zewnętrznych, chmur)
 • Prosta identyfikacja i śledzenie wskaźników efektywności na podstawie obrazu całej infrastruktury informatycznej
 • Monitorowanie kondycji systemów i infrastruktury informatycznej w czasie rzeczywistym, umożliwiające wykrycie problemów, zanim zakłócą one działania operacyjne
 • Zwiększenie szybkości rozwiązywania problemów oraz redukcja eskalacji kosztów związanych z monitoringiem i analizą danych
 • Uzyskiwanie wartości biznesowej z informacji mającej teoretycznie czysto techniczny charakter np.: logi aplikacji biznesowych, dzienniki zdarzeń

Kluczowe funkcjonalności

Gromadzenie

Możliwość konsumowania dowolnych danych z dowolnej lokalizacji bez konieczności zmiany ich formatu

Wyszukiwanie

Silnik wyszukujący z dedykowanym językiem zapytań, umożliwiający identyfikację zdarzeń będących podstawą do dalszych szczegółowych analiz, wyszukiwań i agregacji

Wizualizacja danych

Wbudowane narzędzia do wizualizacji danych umożliwiają szybkie tworzenie zaawansowanych wykresów i diagramów prezentujących ważne trendy i podsumowania

Tablice i widoki

Możliwość tworzenia dynamicznych tablic za pomocą funkcji drag&drop łączących wybrane wykresy, diagramy i widoki w celu prezentacji oraz analizy danych

Elastyczność i skalowalność

Konfiguracja rozwiązania w zależności od
potrzeb - od pojedynczych pulpitów po kokpity menedżerskie dla dużych przedsiębiorstw

Indeksowanie

Wszystkie dane, niezależnie od formatu i pierwotnej lokalizacji są indeksowane w ten sam sposób, co ułatwia późniejsze łatwe wyszukiwanie i analizę

Monitorowanie i alerty

możliwość monitorowania danych wraz z mechanizmem alertowania, zarządzania użytkownikami oraz ich dostępem do zgromadzonych zasobów

Raportowanie

Tworzenie bogatych w informacje raportów, zapisywanie ich oraz analiza po zestawieniu kilku wybranych raportów

Bezpieczeństwo

Konieczność uwierzytelniania każdego działania użytkownika oraz współpraca z serwerami usług katalogowych zgodnych z LDAP i Active Directory

Korzyści biznesowe

 • Wzrost bezpieczeństwa systemów i infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie
 • Zmniejszenie kosztów dzięki możliwości oszacowania ryzyka operacyjnego i jego redukcję
 • Szybki czas oceny i analizy wprowadzanych zmian poprzez podgląd całej infrastruktury w jednym miejscu oraz alerty
 • Rozbudowana wizualizacja wyniku analizowanych danych w odniesieniu do konkretnych procesów, problemów lub wielkości
 • Zwiększenie jakości podejmowanych decyzji na podstawie kompletnego obrazu infrastruktury informatycznej
 • Dostęp do informacji o działaniach użytkowników, klientów oraz o zagrożeniach bezpieczeństwa

W naszej ofercie znajdziesz również:

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.