Inteligenty system predykcji anomalii w środowiskach oprogramowania

Cel projektu

Projekt ma na celu opracowanie i wytworzenie inteligentnego systemu predykcji anomalii w środowiskach oprogramowania.
W efekcie realizacji projektu powstanie rozwiązanie pozwalające efektywnie przewidywać potencjalne problemy związane z ciągłością działania oraz bezpieczeństwem monitorowanych systemów informatycznych.

System, który będzie rezultatem projektu będzie wykorzystywał Sztuczne Sieci Neuronowe, w których dodatkowo będzie zastosowana teoria Skierowanych Liczb Rozmytych.

Wartość projektu:

1 756 507,94 zł

Kwota dofinansowania:

1 344 017,65 zł