Integracja aplikacji

Enterprise Service Bus, czyli Korporacyjna Szyna Usług

W tradycyjnych rozwiązaniach wszystkie współpracujące ze sobą aplikacje muszą być kolejno integrowane, natomiast przy wykorzystaniu szyny ESB (Enterprise Service Bus) każda aplikacja komunikuje się jedynie z szyną, z której dane są przekazywane do odpowiednich systemów, aplikacji lub urządzeń.

Szyna ESB jest rozwiązaniem opartym o standardy, umożliwiającym integrację aplikacji, usług SOA i procesów biznesowych. Jest komponentem platformy SOA (Service Oriented Architecture) zrealizowanym w oparciu o narzędzia JBoss ESB, JBoss Enterprise SOA Platform, JBoss Fuse, ServiceMix.

Szyna usług wspiera automatyzację procesów biznesowych poprzez integrację lub opakowanie komponentów aplikacji i usług działających na różnych platformach.

Rozwiązania SOA Platform i JBoss Fuse oferują zarówno innowacyjne technologie jak i bezpieczeństwo inwestycji. Łączy elastyczność i siłę innowacyjności oprogramowania typu open-source ze stabilnością i bezpieczeństwem typowym dla oprogramowania enterprise.

Do czego służy SOA Platform?

Potrzeby biznesowe

Kluczowe funkcjonalności

Integracja

JBoss ESB umożliwia wiele metod integracji takich jak zdarzenia, wiadomości, routing, transformacja danych czy rejestr usług SOA opartych o standard UDDI v3

Przepływ danych

Dzięki elastyczności szyny ESB istnieje możliwość definiowania indywidualnych przepływów danych w oparciu o jBPM

Ujednolicenie

Wszystkie dane przepływające przez szynę posiadają jednolity format, dzięki czemu mogą być filtrowane i agregowane

Optymalizacja

Opakowanie procesów biznesowych w oparciu o implementację języka BPEL, umożliwiające specyfikowanie procesów wykonywalnych i abstrakcyjnych

Łączenie zasobów IT

Łączenie elementów infrastruktury
informatycznej i zasobów danych w łańcuch wartości

Dostosowanie konfiguracji

Łączenie komponentów open-source z elementami innych dostawców w celu lepszego zaspokojenia rosnących potrzeb

Korzyści biznesowe

W naszej ofercie znajdziesz również:

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.