Automatyzacja procesów biznesowych

Optymalne wykorzystanie zasobów w organizacji

Model procesowy funkcjonowania organizacji ma na celu osiągnięcie analogicznych lub większych rezultatów niż dotychczas przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu zasobów. Optymalizacja procesów stanowi wynik analizy biznesowej związanej z identyfikacją, pomiarem i analizą procesów. Osiągnięcie celu wymaga określenia bieżącej ścieżki procesu, zdefiniowania następujących po sobie czynności, ich usprawnienia oraz wdrożenia proponowanych zmian.

Znając wyniki analizy możliwe jest zdefiniowanie wymagań względem systemu informatycznego, a następnie takie jego wdrożenie, by udało się osiągnąć spodziewany efekt.

Automatyzując procesy biznesowe eliminacji podlega duża liczba powtarzalnych czynności wykonywanych ręcznie. Zautomatyzowany proces pozwala na przetwarzanie, zarządzanie, dystrybuowanie oraz archiwizowanie informacji i dokumentów w formie elektronicznej.

Posiadamy kompetencje i doświadczenie w zakresie analizy procesów biznesowych i projektowania oraz wdrażania rozwiązań renomowanych producentów. Realizujemy projekt od fazy analizy przedwdrożeniowej, przez projektowanie i implementacje oraz szkolenia aż do świadczenia usług serwisu powdrożeniowego.

Nasze rozwiązania biznesowe są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów i konkretnych projektów biznesowych. Systemy zarządzania danymi, które wdrażamy, usprawniają pracę i przetwarzanie dokumentacji, zapewniają zwiększenie elastyczności i efektywności realizacji zadań oraz optymalne wykorzystanie zasobów.

Przykładowy plan realizacji projektu informatycznego, którego celem jest zwiększenie efektywności działania organizacji poprzez automatyzację procesów biznesowych:

1

Zdefiniuj problem biznesowy

3

Opracuj mapę aktualnego przebiegu zadań

5

Opracuj mapę docelowego przebiegu zadań

2

Wskaż procesy, które mają podlegać optymalizacji

4

Zdefiniuj wąskie gardła procesu

6

Zwiększ rezultat wdrażając rozwiązanie automatyzujące procesy biznesowe

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.